Instalacje tryskaczowe stanowią powszechnie stosowaną ochronę przeciwpożarową w budynkach

2019-10-11

W obszarach, gdzie istnieje zagrożenie mrozem i gdzie może zamarznąć woda w instalacji tryskaczowej można stosować instalacje suche. Instalacje stosowane w miejscach, gdzie pożar może się szybko rozprzestrzenić. Instalacje tryskaczowe suche, powszechne instalacje tryskaczowe stosowane w miejscach, gdzie temperatura otoczenia spada poniżej +5°C lub przekracza +95°C. Instalacje tryskaczowe http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-wodne.html stanowią powszechnie stosowaną ochronę przeciwpożarową w budynkach. Zastosowanie: instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budownictwie mieszkalnym i instalacjach przemysłowych. Urządzenie tryskaczowe ma na celu ugaszenie pożaru lub zapobieżenie rozprzestrzeniania się płomieni i gorących gazów pożarowych poprzez podanie wody na część powierzchni objętej pożarem. Projektujemy i wykonujemy instalacje hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Instalacje te są przeznaczone do gaszenia wykrytych iskier, powstających w procesie obróbki i przedostające się do pneumatycznych przewodów transportowych. Instalacje gaśnicze tryskaczowe to ważny element wyposażenia współczesnych obiektów, zarówno mieszkalnych (garaże) jak i użyteczności publicznej. Instalacja tryskaczowa bazuje się na sieci rurociągów zamontowanych pod dachem, w której zamontowane są głowice tryskaczowe posiadające czujniki termiczne. Instalacje gaszenia iskier można podzielić na dwie części: wykrywanie iskier oraz gaszenie lub separacja iskier. Instalacje tryskaczowe mogą być wykonywane w kilku wariantach, w zależności od panujących na terenie zakładu warunków. Instalacje tryskaczowe są samoczynnymi systemami gaśniczymi, zapewniającymi bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obiekcie, w którym zostały zainstalowane. W wielu przypadkach instalacje gaszenia iskier mogą gasić iskry podczas trwającej produkcji bez powodowania jakichkolwiek przerw w produkcji. Instalacje inertyzujące i redukujące zawartość tlenu nie mają za zadania gaszenia pożarów. Instalacje zalewowo-zraszaczowe, w przeciwieństwie do instalacji tryskaczowych, wyposażone są w otwarte dysze, dzięki którym, w przypadku pożaru, następuje natychmiastowe zadziałanie systemu. Zaprojektowane i wykonane przez naszych specjalistów instalacje tryskaczowe znalazły się już w wielu miejscach w Białymstoku. Instalacje te gaszą iskry poprzez rozpylenie niewielkich ilości wody do strumienia przewodu transportowego. Instalacje tryskaczowe mokre, najbardziej powszechne instalacje tryskaczowe, stosowane wewnątrz obiektów, gdzie temperatura otoczenia wynosi co najmniej +5°C i nie więcej jak +95°C.