Prowadzi wykłady i szkolenia mikroskopowe z zakresu zdrowego odżywiania

2019-10-23

Nasze kursy dla nauczycieli pomagają w zdobyciu kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Zapraszamy: nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, przedszkolnego i szkolnego, pedagogów, opiekunów, animatorów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych podwyższaniem kwalifikacji zawodowych. Prowadzi wykłady i szkolenia mikroskopowe z zakresu zdrowego odżywiania. Również w czerwcu odbędą się szkolenia z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych. Szkolenia będą dotyczyły najnowszych przepisów. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla firm z zakresu wdrażania i usprawniania systemów HR oraz coachingiem indywidualnym dla menedżerów. Podczas szkolenia poruszamy zagadnienie podróży służbowych. Prowadzimy szkolenia dla oświaty i rad pedagogicznych już od wielu. Ze szkolenia dowiesz się między innymi, jakie świadczenia pracodawca może finansować z ZFŚS oraz jakich świadczeń absolutnie finansować. Podczas szkolenia nasz ekspert zajmie się właśnie finansową stroną rekompensowania pracy nadliczbowej. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Szkolenie doskonalące dla: nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego i szkolnego, pedagogów, studentów, instruktorów zajęć muzycznych, muzyczno-ruchowych oraz wszystkich zainteresowanych. Podczas szkolenia omówione zostaną informacje z zakresu zasiłku macierzyńskiego należnego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Zapisz się na bezpłatne szkolenia w placówkach. Zapisy na szkolenia. W sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. Szkolenia dla oświaty to nie tylko szansa na rozwój edukacji, ale i możliwość podniesienie kwalifikacji. Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch. Szkolenia zostały przygotowane w oparciu o najnowszą wiedzę psychologiczną i pedagogiczną oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. W trakcie szkolenia nasz ekspert. Oferujemy szkolenia biznesowe “otwarte” oraz “zamknięte”, czyli dopasowane indywidualnie do potrzeb Klientów. Sprawdź naszą ofertę egzaminów z języka angielskiego wymaganych od nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Dowolny temat szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykorzystując własne umiejętności, doświadczenie i wiedzę proponujemy Państwu profesjonalne, szyte na miarę szkolenia dla rad pedagogicznych. Wspieramy nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów szkół oraz z przedszkoli. Zapraszamy na nasze szkolenia dla rad pedagogicznych! Kursy internetowe dla nauczycieli umożliwiające doskonalenie umiejętności dydaktycznych, w tym technik nauczania i oceniania – w sposób praktyczny, z indywidualną opieką mentora.